ದಿನದ ಅಪರಾಧಗಳ ಪಕ್ಷಿನೋಟ 20ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2020

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ಪೊಲೀಸ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 19.08.2020 ರಂದು ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರಗಳು.

 

– ಹಲ್ಲೆ : 02

ಬೇತಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೂರುದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಯಶೋದಮ್ಮ ಕೊಂ ಶಿವಪ್ಪ, ಜಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ದಿನಾಂಕ 18-08-2020 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನುದಾರರಾದ  ಗಂಟಪ್ಪ ರವರು  ದೂರುದಾರರ ಜಮೀನನ್ನು ಉಳಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದೂರುದಾರರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ  ಗಂಟಪ್ಪ ದೂರುದಾರರ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಕೈಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನೀಲಗಿರಿ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ.

ಉರಿಗಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ದೂರುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಸುನೀಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಬಿನ್ ರೂಬನ್ ರಾಜ್, ನಾರ್ಥ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಉರಿಗಾಂ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಂ ಕುಮಾರ್ ರವರು ದಿನಾಂಕ:18.08.2020 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಜಗಳಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದೂರುದಾರರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಏಕೆ ಕೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರೇಂ ಕುಮಾರ್ ದೂರುದರರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ವಿ, ಜಯಂತಿ, ಮತ್ತು ರೋಸಿ ರವರು ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಸಹ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ  ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *