ದಿನದ ಅಪರಾಧಗಳ ಪಕ್ಷಿನೋಟ 25 ನೇ ಮಾರ್ಚ್‌ 2018

– ಹಲ್ಲೆ : 01

         ಆಂಡ್ರಸನ್‌ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:24.03.2018 ರಂದು  ದೂರುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಜಯಶೀಲನ್‌ ಬಿನ್‌  ಪುಷ್ಪಂ , ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಆಂಡ್ರಸನ್‌ಪೇಟ ರವರು  ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ. ದೂರುದಾರರು ಅವರ ಮನೆಯ  ಮುಂದೆ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೂಂದಿಗೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ಶಾಂತ್‌ ಎಂಬುವರು ದೂರುದಾರರ ಮೇಲೆ ಏಕಾಎಕಿ ಜಗಳ ಕಾದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬೈದು ಯಾವುದೋ ಅಯುಧದಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *