ದಿನದ ಅಪರಾಧಗಳ ಪಕ್ಷಿನೋಟ 17ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2020

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ಪೊಲೀಸ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 16.12.2020 ರಂದು ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರಗಳು.

– ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ :  01

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೂರುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಿಪ್ಪ, ಅನಂತಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರ  ಅಳಿಯನಾದ  ಸಲ್ಲಾಪುರಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮನಾದ ರಂಗನಾಥ ರವರಿಗೆ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 15.12.2020 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರ ಮಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಾಪುರಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮನಿಗೂ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ದೂರುದಾರರ ಮಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸಲ್ಲಾಪುರಪ್ಪ ರವರು ದೂರುದಾರರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹೊಡೆದು, ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒಂದು ಗಡಾರಿಯಿಂದ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದೂರುದಾರರ ಮಗಳನ್ನು ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ, ದೂರುದಾರರು ಅಡ್ಡ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಪಡಿಸಿ, ದೂರುದಾಋರ ಮಗಳಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಊತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ.

– ಹಲ್ಲೆ : 01

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೂರುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಸಲ್ಲಾಪುರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ, ಅನಂತಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರು ದಿನಾಂಕ 15.12.2020 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ದೂರುದಾರರ ಹೆಂಡತಿಯ ಊರಾದ ಅನಂತಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ದೂರುದಾರರು ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅನಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವುದು ಬೇಡವೆಂದು, ವಿಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗೋಣವೆಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ದೂರುದಾರರ ಮಾವನಾದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಅತ್ತಿಗೆ ಶೋಭ & ಅತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ರವರುಗಳು ದೂರುದಾರರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು, ನಾವು ಮಗಳನ್ನು ವಿ.ಕೋಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *